• ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ Web Opac
  •  พิมพ์คำสืบค้น  เลือกประเภทการสืบค้น
       
    เริ่มต้นการสืบค้นฐานข้อมูล   
  • Single Search สืบค้นข้อมูล จำนวน 13 ฐาน ในช่องทางการสืบค้นเดียว

  • EBSCO Discovery Service