• ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ Web Opac
 •  พิมพ์คำสืบค้น  เลือกประเภทการสืบค้น
     
  เริ่มต้นการสืบค้นฐานข้อมูล   
 • EBSCO Discovery Service Plus Full Text
 •  
  ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

  Keyword Title Author
   
 • Single Search สืบค้นข้อมูล จำนวน 13 ฐาน ในช่องทางการสืบค้นเดียว

 • EBSCO Discovery Service