ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ฝ่ายงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา นักศึกษาพิการศูนย์ DSS เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ]
: 174
: 171
: 153
: 161
: 171
: 156
: 152
: 163
: 154
: 154
: 166
: 157
: 161
: 158
: 174
: 156
: 171
: 164
: 153
: 166
: 139
: 173
: 159
: 179
: 162
: 137
: 144
: 136
: 141
: 127

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย