ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรม Human Library ประจำเดือนสิงหาคม เปิดอ่านหนังสือ เรื่อง"จากศิษย์ถึงผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร" โดย ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตย ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ]
: 150
: 157
: 159
: 155
: 152
: 168
: 146
: 147
: 141
: 154
: 138
: 143
: 153
: 148
: 128
: 134
: 135
: 152
: 136
: 141
: 150
: 137
: 145
: 157
: 142
: 155
: 139
: 134
: 159
: 129

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย