ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรม Human Library ประจำเดือนสิงหาคม เปิดอ่านหนังสือ เรื่อง"แรงบันดาลใจรักบ้านเกิด" โดย ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ]
: 167
: 175
: 149
: 142
: 140
: 152
: 153
: 134
: 169
: 161
: 158
: 157
: 153
: 140
: 151
: 129
: 148
: 142
: 135
: 148
: 142
: 142
: 154
: 134
: 136
: 120
: 132
: 123
: 125
: 119

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย