ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งขยายเวลาการเปิดให้เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi

             สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งขยายเวลาการเปิดให้เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษได้แจ้งหน่วยงานทราบสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักงานพิมพ์  Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจ้งให้ทราบสามารถเข้าใช้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (รวมระยะเวลาการให้บริการเพิ่มเติม 3 เดือน)

โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binum

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่มัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการศึกษา

ประกอบด้วย วิดีโอคลิป ภาพนิ่ง และ แทร็กเสียง มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา 

               URL   : https://api.binumi.com/api/org_explorวันที่ : 3 เม.ย. 2558
ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
อ่าน : 604