ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

               ตามที่บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นระยะเวลา  4 เดือน และได้หมดระยะเวลาการใช้งานไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 แล้วนั้นทางบริษัทฯขอขยายระยะเวลาการทดลองออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยยังสามารถใช้ Student code ที่บริษัทส่งให้ครั้งก่อนได้เหมือนเดิม และอาจารย์ , นักศึกษา ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้ username / password เดิมได้ในการเข้าใช้งานได้เหมือนเดิม  โดยสามารถใช้งานผ่าน URL http://accessenglishnow.com/platform 

 วันที่ : 30 ก.ย. 2558
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 495